ROTTERDAMS OPEN DOEK

Promo

Exctract: Deze promo is gemaakt voor het Rotterdams Open Doek. Rotterdams Open Doek is de plek voor de Rotterdamse korte film. Alleen talent telt, er zijn geen regels, geen thema’s, geen leeftijdsgrenzen en er is geen onderscheid tussen amateurs en professionals. Iedereen die korte films maakt en in aanmerking denkt te komen voor de tweemaandelijkse grote show-off op het witte doek in LantarenVenster stuurt zijn of haar film in. meer info: http://www.lantarenvenster.nl/36-2234-Rotterdams_Open_Doek

Makers: Sander van Muijen, Dave Vriens & Shafelly Snijders

montage: Dave Vriens